Hướng dẫn cấu hình App Oncall PBX

Download ứng dụng “Oncall PBX” tại App Store cho iOS hoặc Google Play Store cho Android.

Cấu hình Manual

  • Truy cập vào ứng dụng Oncall PBX trên thiết bị di động.
  • Điền các thông tin cấu hình như sau:
  • Chọn “Advanced” để cấu hình thông số “Outbound Proxy” như sau:
  • Bấm vào biểu tượng để quay ra giao diện ban đầu, sau đó chọn “Sign In” để đăng ký.

Scan QR code để tự cấu hình:

  • Truy cập vào ứng dụng Oncall PBX.
  • Mở QR code đã được gửi đến email của người dùng.
  • Nhấn vào biểu tượng  trên giao diện ứng dụng để scan QR code.
  • Sau khi scan thành công, nhấn “Sign In” để đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo