DỊCH VỤ HOTLINE 1800, 1900

HOTLINE 1800

Dịch vụ hotline 1800 là dịch vụ miễn cước ở người gọi.
Đối với khách hàng hay người sử dụng:

 • Sẽ không phải trả tiền cước cho cuộc gọi.
 • Có thể gọi tại bất kỳ nơi nào trên toàn quốc mà chỉ cần nhớ một đầu số liên hệ duy nhất.

Đối với Doanh nghiệp đăng ký đầu số 1800:

 • Khuyến khích khách hàng gọi vào giới thiệu và hỗ trợ sản phẩm.
 • Dễ dàng quảng bá với một số thống nhất trên toàn quốc.
 • Không cần phải thay đổi các số điện thoại đang sử dụng.

HOTLINE 1900

Dịch vụ 1900 là dịch vụ tính phí cước gọi của người gọi.
Đối với khách hàng hay người sử dụng:

 • Chi phí cho các cuộc gọi vào để được tư vấn và hỗ trợ thông tin dịch vụ, giải trí thấp nhờ khả năng kết nối đến trung tâm gần nhất.
 • Có thể gọi tại bất kỳ nơi nào trên toàn quốc mà chỉ cần nhớ một đầu số liên hệ duy nhất.

Đối với Doanh nghiệp đăng ký đầu số 1900:

 • Khuyến khích khách hàng gọi vào giới thiệu và hỗ trợ sản phẩm nhờ cước phí cuộc gọi được public và người gọi có thể kiểm soát chi phí cho cuộc gọi đó.
 • Dễ dàng quảng bá với một số thống nhất trên toàn quốc.
 • Không cần phải thay đổi các số điện thoại đang sử dụng.
 • Là loại hình kinh doanh mới và hợp pháp qua mạng điện thoại thông qua các dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng hoặc giải trí một cách phổ biến và chuyên nghiệp.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

HOTLINE 1800

 • PHÍ KHỞI TẠO ĐẦU SỐ: 1,500,000 (VNĐ)
 • THUÊ BAO: 400,000 (VNĐ)/ĐẦU SỐ/THÁNG
 • CƯỚC PHÍ CUỘC GỌI DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ĐẦU SỐ TRẢ CHO FPT:

+ Cước gọi từ thuê bao cố định: 545đ/phút

+ Cước gọi từ thuê bao di động: 850đ/phút

HOTLINE 1900

 • PHÍ KHỞI TẠO ĐẦU SỐ: 1,500,000 (VNĐ)
 • THUÊ BAO: 400,000 (VNĐ)/ĐẦU SỐ/THÁNG
 • DOANH THU CƯỚC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ĐẦU SỐ NHẬN LẠI ĐƯỢC: TỪ 26-40% (tương ứng với mức cước 1.000đ/phút -> 8.000đ/phút).