CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI FPT-VOIP

ONCALL 1

(Mở rộng 10 máy nhánh)

Thanh Toán 12 tháng/ lần
Tặng 2 Tháng cước tổng đài: thứ 13 và 14
Trang bị 05 IP-PHONE miễn phí
Miễn phí khởi tạo tổng đài
Miễn phí thuê bao đầu số điện thoại SIP Trunking 730x.xxxx

Hỗ trợ softphone ONCALL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 72h

Liên hệ ngay
(Hotline: 086 848 00 07)

ONCALL 2

(Mở rộng 20 máy nhánh)

Thanh Toán 12 tháng/ lần
Tặng 2 Tháng cước tổng đài: thứ 13 và 14
Trang bị 10 IP-PHONE miễn phí
Miễn phí khởi tạo tổng đài
Miễn phí thuê bao đầu số điện thoại SIP Trunking 730x.xxxx

Hỗ trợ softphone ONCALL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 72h

Liên hệ ngay
(Hotline: 086 848 00 07)

ONCALL 3

(Mở rộng 50 máy nhánh)

Thanh Toán 12 tháng/ lần
Tặng 2 Tháng cước tổng đài: thứ 13 và 14
Trang bị 20 IP-PHONE miễn phí
Miễn phí khởi tạo tổng đài
Miễn phí thuê bao đầu số điện thoại SIP Trunking 730x.xxxx

Hỗ trợ softphone ONCALL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 72h

Liên hệ ngay
(Hotline: 086 848 00 07)

ONCALL 4

(Mở rộng 100 máy nhánh)

Thanh Toán 12 tháng/ lần
Tặng 2 Tháng cước tổng đài: thứ 13 và 14
Trang bị 30 IP-PHONE miễn phí
Miễn phí khởi tạo tổng đài
Miễn phí thuê bao đầu số điện thoại SIP Trunking 730x.xxxx

Hỗ trợ softphone ONCALL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 72h

Liên hệ ngay
(Hotline: 086 848 00 07)

(Thời gian áp dụng chương trình khuyến mãi TẶNG THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI IP-PHONE TỪ 1/1/2020 – 31/3/2020)