CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TỔNG ĐÀI FPT-VOIP

ONCALL 1

(Mở rộng 10 máy nhánh)

Thanh Toán 12 tháng/ lần
Tặng 3 Tháng cước tổng đài: thứ 13, 14 và 15
Miễn phí cước gọi nội mạng FPT trong 3 tháng đầu tiên 
Miễn phí khởi tạo tổng đài
Miễn phí thuê bao đầu số điện thoại SIP Trunking 730x.xxxx

Hỗ trợ softphone ONCALL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 72h

Liên hệ ngay
(Hotline: 086 848 00 07)

ONCALL 2

(Mở rộng 20 máy nhánh)

Thanh Toán 12 tháng/ lần
Tặng 3 Tháng cước tổng đài: thứ 13, 14 và 15
Miễn phí cước gọi nội mạng FPT trong 3 tháng đầu tiên 
Miễn phí khởi tạo tổng đài
Miễn phí thuê bao đầu số điện thoại SIP Trunking 730x.xxxx

Hỗ trợ softphone ONCALL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 72h

Liên hệ ngay
(Hotline: 086 848 00 07)

ONCALL 3

(Mở rộng 50 máy nhánh)

Thanh Toán 12 tháng/ lần
Tặng 3 Tháng cước tổng đài: thứ 13,14 và 15
Miễn phí cước gọi nội mạng FPT trong 3 tháng đầu tiên 
Miễn phí khởi tạo tổng đài
Miễn phí thuê bao đầu số điện thoại SIP Trunking 730x.xxxx

Hỗ trợ softphone ONCALL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 72h

Liên hệ ngay
(Hotline: 086 848 00 07)

ONCALL 4

(Mở rộng 100 máy nhánh)

Thanh Toán 12 tháng/ lần
Tặng 3 Tháng cước tổng đài: thứ 13,14 và 15
Miễn phí cước gọi nội mạng FPT trong 3 tháng đầu tiên 
Miễn phí khởi tạo tổng đài
Miễn phí thuê bao đầu số điện thoại SIP Trunking 730x.xxxx

Hỗ trợ softphone ONCALL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Lắp đặt nhanh chóng trong vòng 72h

Liên hệ ngay
(Hotline: 086 848 00 07)

(Chương trình khuyến mại ONCALL ” FPT Oncall – Work From Home, Chung tay đẩy lùi Covid-19″ áp dụng từ ngày 15/04/2020 đến ngày 15/06/2020)